Hinnasto 1.1.2021 alkaen

Hyvä asiakkaamme!

Laskutuksemme tapahtuu 15 minuutin jaksoissa. Minimilaskutus on 1 tunti/käynti.
Laskutettavaan työaikaan sisältyy 15 minuutin lisä, jolla katamme kilometrikorvaukset sekä puhdistusaineista ja siivousvälineistä tulevia kuluja jne.

Erillisiä kilometrikorvauksia emme veloita. Kuitenkin, jos asiakkaan luo on yhteen suuntaan enemmän kuin 20 km matkaa, emmekä pysty yhdistämään työtä muihin käynteihin, laskutamme yhtä hintaluokkaa korkeamman tuntihinnan. Pyrimme aina rakentamaan kalenterimme siten, että pitkiltä välimatkoilta vältyttäisiin. Toimialueemme ulkopuolisista käynneistä laskutamme 0,50 €/km matkakorvausta.

-KOTITALOUDET-

Siivous- ja kotiaputyö sekä avustukset arkisin klo 8-17 

Vakituiset asiakkaat
30 €/tunti alv 0 %
37,20 €/tunti alv 24 %

Satunnaiset asiakkaat
32 €/tunti alv 0 %
39,68 €/h alv 24 %

Maalaus-sekä tapetointityö arkisin klo 8-17

43,40€/tunti alv. 24%   35€/tunti alv. 0%

-YRITYKSET-

Vakituiset asiakkaat
34 €/tunti + alv 24 %

 

Vakituinen asiakas:
Säännöllinen käynti vähintään kerran kuukaudessa.

Kerta-asiakas : Käynnit harvemmin kuin kerran kuukaudessa.

Raskas tai vaarallinen työ: 1 hintaluokkaa korkeampi tuntihinta.

Toimialueen ulkopuolisista (esim. Luumäki/Suomenniemi) käynneistä veloitamme matkakorvauksena 0,50 €/km.

Kotiapu Alma Oy on Eksoten palvelutuottaja ja olemme oikeutettuja alvittomaan laskutukseen. Alma on myös henkilökohtaisen avun, lapsiperheiden tilapäisen kotiavun palvelusetelituottaja sekä omaishoidon palvelusetelituottaja.

Arvonlisäverottomat sosiaalipalvelut ovat tarkoitettu henkilöille, jotka iästä (yli 80-vuotiaat), heikkokuntoisuudesta, vammasta, toipilasajasta, perhetilanteesta, toimintakyvyn alenemisesta, rasittuneisuudesta, synnytyksen, vammasta tai sairaudesta johtuen eivät pärjää yksin jokapäiväisten askareiden kanssa sekä lasten ja nuorten hoitoon, kasvatukseen ja huoltoon liittyvistä syistä. Yksityinen palveluntuottaja ja asiakas tekevät kirjallisen sopimuksen palvelusta ja sen tarpeesta. Palveluntarve voi olla jatkuvaa tai tilapäistä.

 

Teemme töitä alihankintana muille yrityksille sekä toimistosiivouksia. Kysy tarjousta!

Emme veloita asiakkaalta erikseen aine- tai välinekustannuksia, vaan ne sisältyvät tuntihintaan. Vahanpoistoissa ja vahauksissa käytämme joko asiakkaiden koneita tai konevuokrat veloitetaan asiakkaalta erikseen. Asiakas kustantaa myös itse vahanpoistoaineet ja vahat.

Käytämme siivouksissa yrityksen omia välineitä ja siivoukseen tarkoitettuja ammattilaisaineita. Voimme käyttää myös asiakkaan omia välineitä (esim. imuria), jos asiakas niin toivoo.

KOTITALOUSVÄHENNYS

Kotitalousvähennystä voi saada 50 % yrityksellä teettämästään kotitaloustyöstä, esimerkiksi siivouksesta, lastenhoidosta ja remontista.

Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät esimerkiksi kotitalous-, hoitotyötä tai asunnon kunnossapitotöitä. Vähennyksen saa työn osuudesta. Asiakas, jolla on säännöllinen palvelusopimus, voi pyytää palkan tai eläkkeen maksua varten verottajalta uuden pienemmän ennakonpidätysprosentin, jossa kotitalousvähennys on jo ennakkoon huomioitu. Asiakas hyötyy näin heti kotitalousvähennyksen käytöstä, eli palkasta tai eläkkeestä jää enemmän käteen.

Jotta palvelu voidaan liittää kotitalousvähennykseen, yrityksen tai yrittäjän on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Kotiapu Alma Oy on ennakkoperintärekisterissä. Pelkkä asiointipalvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen.

Kotitalousvähennyksen saa se, joka maksaa vähennykseen oikeuttavan työn. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Vanhempiin sekä appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän puolisonsa.

Kotitalousvähennyksen saa verottajalle ilmoittamisen jälkeen joko verokortilla veroprosentin alennuksena tai veroilmoituksesi veronpalautuksena.

Henkilökohtaisen 50 %:n vähennyksen saa vuodessa (vuonna 2018) enintään 5000 €:n maksuista. Vuosittainen omavastuu on 100 €, joten verottajalta saa vuodessa takaisin enintään 2400 €. Pariskunta voi vähentää vuosittain 10 000 €:n työt ja saada takaisin yhteensä 4800 €.

Verovähennyksen ilmoittaminen veroilmoituksessa on helppoa. Postitamme pyynnöstä 5 € hintaan kotiisi koosteen edellisen vuoden maksuistasi. Koosteessa on eriteltynä ostamasi työtuntimäärä sekä maksamasi summa, joten täydennät veroilmoituksesi nopeasti.

Näin ilmoitat kotitalousvähennyksen

Voit saada vähennyksen jo kuluvan vuoden verokortille. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa vähennyksen veroilmoituksen tietoihin, kun saat esitäytetyn veroilmoituksen tarkistettavaksi.

Tietojen ilmoittamista varten tarvitset nämä tiedot:

1. yrityksen Y-tunnus tai työntekijän henkilötunnus
2. laskun loppusumma tai bruttopalkka – jos olet jakanut kustannuksia esimerkiksi puolisosi kanssa, erittele oma osuutesi maksetusta laskusta tai palkasta.
3. työn osuuden veroineen tai palkkojen sivukulut
4. säilytä kuitit tehdystä työstä.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä löytyy Verohallinnon sivuilta: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys